Personeelsmanagement voor het MKB

In bedrijven in het MKB wordt heel passievol gewerkt aan een product of dienst. Werkgevers in het MKB worden daarnaast geacht “vanzelf” alles te weten over personeelsbeleid.

Een goede ondernemer in het MKB hoeft echter niet automatisch ook alle know-how op personeelsgebied in huis te hebben. Daarnaast ontbreekt het vaak aan tijd om personeelsbeleid op te zetten en de ontwikkelingen bij te houden.

Wij bieden daarvoor een praktische oplossing: “Personeelsmanagement speciaal voor het MKB”: in overleg met u houden we uw huidige personeelsstructuur tegen het licht en zetten we snel praktische zaken in gang zoals u wenst en nodig hebt.

Hierbij kunt u denken aan personeelsontwikkeling, reorganisatie, outplacement, verzuimbeleid, re-integratie na ziekte, opleidingen, beoordelingsrondes, teambuilding en coaching.

Waarom personeelsmanagement in het MKB?

Mensen bepalen in hoge mate het succes van een organisatie. Ontwikkeling van personeel is dan ook een voorwaarde voor succes in deze tijd en voor behoud van talent in de toekomst.

Tevens is uit onderzoek gebleken dat een helder personeelsbeleid, met duidelijke afspraken, een positief effect heeft op de motivatie van werknemers.

Het vergroot hun betrokkenheid bij de organisatie, vermindert ziekteverzuim en heeft een grotere klanttevredenheid en beter bedrijfsresultaat tot gevolg.

Wij begrijpen dat personeelsmanagement, vooral binnen het MKB, praktisch bruikbaar en oplossingsgericht moet zijn, niet te duur en niet te tijdrovend. Onze kracht en passie liggen in het meedenken over een personeelsbeleid dat past binnen uw organisatie.

klik hier voor onze diensten-pakketten
klik hier voor praktijkvoorbeelden

Personeelsmanagement voor het MKB is een dienst vanuit een strategisch samenwerkingsverband van

Loes Becking, LBCA Coaching, Advies en Personeelsontwikkeling

&

Tinny Beekman, Dienstverlening en Advies voor mens en organisatie (www.psychopartner.nl)